Field engineer Specialist

Functieomschrijving

De Field Engineer is met name werkzaam in de multi-play (telecom en domotica in-home) omgeving van consumenten klanten of de Telecom/IT omgeving van klein zakelijke klanten. Daarnaast verricht de Field Engineer activiteiten in het aansluitnet van Telcom Operators.

De Field Engineer is verantwoordelijk voor het correct en werkend opleveren van internet, telefonie, IP-TV of aanvullende domotica oplossingen bij eindklanten.

De Field Engineer is tevens in staat tot het analyseren en lokaliseren van een storing bij eindklant en het correct verhelpen van deze storing indien deze zich binnen het domein aansluitnet/klantaansluiting bevindt

De Field Engineer  voert zijn/ haar werkzaamheden met name uit  in de data-link laag van de ICT/Telecom infrastructuur.

Er is sprake van meten, testen en documenteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van instructies, specificaties, trainingen en voorschriften.

Levert op klantlocatie klein/middel/grote bedrijfsinstallaties inclusief (maatwerk)infrastructuur en randapparatuur werkend op. Realiseert installatie, onderhoud en storingsopheffing

Omschrijving van de werkzaamheden   

a.             Planning

Inventariseert met de klant de opdracht, specificeert deze en werkt alternatieven uit. Maakt met de klant afspraken over maatwerk, de werkuitvoering en laat werkzaamheden plannen.

b.          Installatie

Legt grote bedrijfsinstallaties inclusief (maatwerk)infrastructuur en randapparatuur aan volgens de vastgestelde installatie- en kwaliteitseisen. Coördineert voor de klant de aanlegwerkzaamheden. Realiseert de installatie van hard- en software en de benodigde aanpassingen of mutaties bij gecombineerde producten, diensten en faciliteiten. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur. Levert de installatie bedrijfsklaar, storingsvrij op.

c.           Beheer

Beheert (op afstand) de installatie inclusief netwerkconfiguratie en ziet toe op de werking. Verzorgt upgrades van systeem-software, voert complexe, uitgebreide netwerkconfiguraties uit en aanpassingen op verzoek van de klant. Signaleert problemen in hard- en software en initieert oplossingen. Stelt voor problemen van structurele aard een rapport op en geeft deze door aan de 2de lijns service organisatie en/of schakelt de leverancier(s) in.

d.          Service

Verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan grote bedrijfsinstallaties inclusief (maatwerk)infrastructuur en randapparatuur. Lokaliseert storingen, onderzoekt deze en heft de storingen op. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur en levert deze werkend op. Brengt zo nodig tijdelijke voorzieningen aan om ongemak voor de klant te voorkomen.

e.          Verkoopkansen

Signaleert verkoopkansen bij de klant en speelt deze door aan verkoop. Dan wel, benut de verkoopkans en handelt deze zelfstandig af. Adviseert de klant over de aanschaf van producten en diensten.

f.           Klantencontact

Is aanspreekpunt voor de klant op de te leveren service. Informeert en instrueert zo nodig de klant over gebruik en werking. Stelt de documentatie ter beschikking.

g.          Expertise

Ondersteunt de kennisopbouw en -overdracht van installaties in contacten met leveranciers, uitvoerders en collega technici. Geeft vaktechnische adviezen. Leidt collega’s op, werkt collega’s in en coacht ze.

h.          Rapportage

Stelt de projectrapportage en, in overleg met de klant, een protocol van oplevering op. Informeert de klant over (meer)kosten en brengt deze in rekening. Meldt of de opdracht naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd en signaleert bijzonderheden.

i.           Administratie

Levert voor administratieve verwerking en facturering van opdrachten informatie tijdig op. Verstrekt het protocol van oplevering. Houdt de klant-, technische en/of kostenadministratie bij.

j.           VGM

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan hem/haar toebedeelde taken en bijbehorende VGM aspecten.  Naleven van VGM procedures instructies en voorschriften. Actief deelnemen aan VGM overleg, voorlichting en training. Uitvoeren van een LRMA voor aanvang van de werkzaamheden. Direct melden van gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen aan leidinggevenden.

Bevoegd tot het nemen van maatregelen die nodig zijn om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, en het melden van misstanden aan de VGM coördinator of directeur.

Positie van de functie                

Werkt voor een groot deel zelfstandig.

 • Werkt hiërarchisch onder leiding van de Teamleider
 • Ontvangt functioneel leiding van de teamleider en de afdeling
 • planning e/o de capaciteitsmanager
 • Er wordt incidenteel leiding gegeven.
 • Kan gebruik maken van begeleiding door de vakcoach

Opleidingen, skills en werkervaring

 • Kennis van ICT-/ telecommunicatie -techniek op MBO-4 niveau met zeer ruime ervaring (start HBO).
 • Technische kennis van engineering op gebied van voice/ data bedrijfscommunicatie (installatievoorschriften, testmethodiek/-apparatuur, storingsanalyse/ -oplossing).
 • Kennis van het toegewezen type installaties, hard- en software, technische (product/ dienst)ontwikkelingen en leveringscondities

(één of enkele productlijnen).

 • Kennis van service- en beheermethoden/ technieken, technisch onderhoud en beheer, en daarmee samenhangende (Engelstalige) handboeken, documentatie en kwaliteits-voorschriften.

In bezit van onderstaande diploma’s / certificaten:

 • Patchherstel / HVD / KVD
 • TTG
 • NEN 3140
 • Stap 58
 • VCA
 • CCENT
 • Infra / levering / service KPN
 • KPN EEN allround
 • Waakdienst KPN / Enterprise
 • Office 365
 • Zorg domotica
 • Vakcoach
 • VOIP
 • Goede spreek-, luister en schrijfvaardigheid Nederlands
 • Goede lees-, schrijf- en spreekvaardigheid Engels
 • Infra KPN
 • Installatie multiplay
 • Service access & multiplay
 • KPN EEN basis

In bezit van

 • rijbewijs
 • Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG)

Gedragscompetenties en vaardigheden

 • Sociale vaardigheid voor intensief klantoverleg over de installatie- en servicewerkzaamheden, interne afstemming en kennisoverdracht/ coaching.
 • Organisatorische vaardigheden voor projectbesturing en –uitvoering.
 • Commerciële vaardigheid en affiniteit voor advisering van de klant over producten en diensten.
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor opstellen van rapportages.

We gaan er vanuit dat iedereen over de volgende basis competenties beschikt:

 • Kwaliteitsgericht, klantgerichtheid, initiatief, samenwerking en leerbereidheid.

Onderstaande vaardigheden zijn specifiek voor deze functie:

 • Technische Vaardigheden
 • Besluitvaardigheid                    
 • Flexibiliteit                                  
 • Zelfstandigheid              
 • Resultaatgerichtheid     
 • Ambitie                          
 • Stressbestendigheid                   
 • Doorzettingsvermogen 
 • Gespreksvaardigheid     
 • Luistervaardigheid                      
 • Ondernemerschap            
 • Level 3 is vereist voor bovenstaande vaardigheden        

(1 = basis, 2 = gevorderd, 3 = vergevorderd)

Fysieke aspecten           

Werkt binnen (klant locaties- en telecommunicatieruimten) en buiten (kabelverdeler). Weinig lopen en staan, weinig tillen en duwen. Soms in ongemakkelijke houding.  Af en toe zitten (ook achter beeldscherm). Rijdt in een bedrijfsauto.

Kans op letsel is gering aanwezig. Draagt bedrijfskleding en veiligheidsschoenen.

Moet (af en toe) aanvullende beschermende middelen dragen.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx