Field Engineer Junior

Functieomschrijving

De Field Engineer jr is met name werkzaam in de multi-play (telecom en domotica in-home) omgeving van consumenten klanten of de Telecom/IT omgeving van klein zakelijke klanten. Daarnaast verricht de Field Engineer activiteiten in het aansluitnet van Telcom Operators.

De Field Engineer is verantwoordelijk voor het correct en werkend opleveren van internet, telefonie, IP-TV of aanvullende domotica oplossingen bij eindklanten.

De Field Engineer is tevens in staat tot het analyseren en lokaliseren van een storing bij eindklant en het correct verhelpen van deze storing indien deze zich binnen het domein aansluitnet/klantaansluiting bevindt

De Field Engineer  voert zijn/ haar werkzaamheden met name uit  in de data-link laag van de ICT/Telecom infrastructuur.

Er is sprake van meten, testen en documenteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van instructies, specificaties, trainingen en voorschriften.

De field engineer levert op klantlocatie nieuwe- en/of middelgrote installaties, infrastructuur en/of randapparatuur werkend op. Realiseert installatie, onderhoud en storingsopheffing.

Omschrijving van de werkzaamheden    

a.           Werkplanning

Krijgt opdrachten van de planner. Beoordeelt de planning en signaleert eventuele knelpunten. Maakt met de klant afspraken over eenvoudig maatwerk, de werkuitvoering en laat werkzaamheden inplannen.

b.           Installatie

Legt kleine tot middelgrote installaties aan, compleet met infrastructuur zoals netwerkverbindingen/-elementen en (rand)apparatuur inclusief bekabeling, volgens de vastgestelde installatie- en kwaliteitseisen. Coördineert in voorkomende gevallen voor de klant de aanlegwerkzaamheden. Realiseert de installatie van hard- en software en de benodigde aanpassingen of mutaties bij gecombineerde producten, diensten en faciliteiten. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur en levert deze werkend op. Realiseert de indienststelling van benodigde verbindingen.

c.            Service

Verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan kleine tot middelgrote installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur inclusief bekabeling. Lokaliseert storingen, onderzoekt deze en heft de storingen op. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur en levert deze werkend op. Brengt zo nodig tijdelijke voorzieningen aan om ongemak voor de klant te voorkomen.

d.           Verkoopkansen

Signaleert verkoopkansen bij de klant en speelt deze door aan verkoop. Dan wel, benut de verkoopkans en handelt deze zelfstandig af. Adviseert de klant over de aanschaf van producten en diensten.

e.           Klantencontact

Is aanspreekpunt voor de klant op de te leveren service. Informeert en instrueert zo nodig de klant over gebruik en werking. Stelt de standaard documentatie ter beschikking of verwijst naar de betreffende site.

f.            Rapportage

Stelt in overleg met de klant een standaardrapportage op over de uitvoering. Informeert de klant over (meer)kosten en brengt deze in rekening. Meldt of de opdracht naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd en signaleert bijzonderheden.

g.           Administratie

Levert voor administratieve verwerking en facturering van opdrachten informatie tijdig op. Houdt zo nodig de klant-, technische- en/of kostenadministratie bij.

Positie van de functie     

 • Werkt voor een groot deel zelfstandig.
 • Werkt hiërarchisch en functioneel onder leiding van de teamleider Customer Operations
 • Er wordt geen leiding gegeven.
 • Kan gebruik maken van begeleiding door de vakcoach

Opleidingen, skills en werkervaring

 • Kennis van (ICT/ telecommunicatie) techniek op MBO 3/4 niveau.
 • Kennis van het toegewezen type installaties, netwerkelementen, (rand)apparatuur, benodigde materialen en hulpmiddelen.
 • Kennis van gangbare installatie- en servicemethoden/ technieken, voorschriften, procedures en leveringscondities.
 • Kennis van storingsanalyse (incl. testen).

In bezit van de volgende diploma’s en/of certificaten: (of de bereidheid deze te halen)

 • HVD-KVD
 • TTG
 • Patch herstel
 • NEN 3140
 • Stap 58
 • VCA
 • Ervaring met / kennis van Office 365
 • Goede spreek-, luister en schrijfvaardigheid Nederlands
 • In bezit van rijbewijs
 • Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG)

Gedragscompetenties en vaardigheden

 • Sociale vaardigheid voor klantcontact over de installatie- en servicewerkzaamheden en interne afstemming.
 • Enige commerciële vaardigheid en affiniteit voor advisering van de klant over producten en diensten

We gaan er vanuit dat iedereen over de volgende basis competenties beschikt:

 • Kwaliteitsgericht, klantgerichtheid, initiatief, samenwerking en leerbereidheid.

Voor deze functie verwachten we verder onderstaande competenties:

 • Technische vaardigheden            
 • Besluitvaardigheid                        
 • Flexibiliteit                                      
 • Zelfstandigheid                             
 • Resultaatgerichtheid                   

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx