Field engineer Allround

Functieomschrijving

De functie field engineer (allround) valt binnen de BU customer operations. In deze BU werken we voor telecom operators en service providers in de Benelux regio waarbij we de opdrachtgevers ondersteunen binnen de  gebieden van het consumenten en enterprise portfolio.

De Field Engineer is met name actief in het multi-play (telecom en domotica in-home) portfolio voor consumenten klanten en/of de Telecom/IT omgeving van klein zakelijke klanten. Daarnaast verricht de Field Engineer activiteiten in het aansluitnet van Telcom Operators.

De Field Engineer is verantwoordelijk voor het correct en werkend opleveren van internet, telefonie, IP-TV of aanvullende domotica oplossingen bij eindklanten.

De Field Engineer is tevens in staat tot het analyseren en lokaliseren van een storing bij eindklant en het correct verhelpen van deze storing indien deze zich binnen het domein aansluitnet/klantaansluiting bevindt

De Field Engineer  voert zijn/ haar werkzaamheden met name uit  in de data-link laag van de ICT/Telecom infrastructuur.

Er is sprake van meten, testen en documenteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van instructies, specificaties, trainingen en voorschriften.

De field engineer levert op klantlocatie nieuwe- en/of middelgrote installaties, infrastructuur en/of randapparatuur werkend op. Realiseert installatie, onderhoud en storingsopheffing.

Omschrijving van de werkzaamheden   

a.             Werkplanning

Krijgt opdrachten van de planner. Beoordeelt de planning en signaleert eventuele knelpunten. Maakt met de klant afspraken over maatwerk, de werkuitvoering en laat werkzaamheden inplannen.

b.          Installatie

Legt nieuwe en/of middelgrote installaties aan, compleet met infrastructuur zoals netwerkverbindingen/ -elementen en (rand)apparatuur inclusief bekabeling, volgens de vastgestelde installatie- en kwaliteitseisen. Coördineert eventueel voor de klant de aanlegwerkzaamheden. Realiseert de installatie van hard- en software en de benodigde aanpassingen of mutaties bij gecombineerde producten, diensten en faciliteiten. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur.

Levert de installatie bedrijfsklaar en storingsvrij op.

c.           Beheer

Beheert (op afstand) de installatie inclusief netwerkconfiguratie en ziet toe op de werking. Verzorgt upgrades van systeemsoftware, voert netwerkconfiguraties uit en aanpassingen op verzoek van de klant. Signaleert problemen in hard- en software en initieert oplossingen. Stelt voor problemen van structurele aard een rapport op en geeft deze door.

d.          Service

Verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan nieuwe en/of middelgrote installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur inclusief bekabeling. Lokaliseert storingen, onderzoekt deze en heft de storingen op. Test de functies en werking van installaties, infrastructuur en/of (rand)apparatuur en levert deze werkend op. Brengt zo nodig tijdelijke voorzieningen aan om ongemak voor de klant te voorkomen.

e.          Verkoopkansen en leads.

Signaleert verkoopkansen (leads) bij de klant en zet deze direct door naar verkoop. Daarnaast adviseert de engineer de eindklant over de beste producten/diensten samenstelling en probeert daarbij extra omzet te realiseren. Iedere field engineer krijgt een omzettarget voor het genereren van leads en extra omzet bij klanten.

f.           Klantencontact

Is aanspreekpunt voor de klant op de te leveren service. Informeert en instrueert zo nodig de klant over gebruik en werking. Stelt de documentatie ter beschikking.

g.          Rapportage

Stelt in overleg met de klant een protocol van oplevering op. Informeert de klant over (meer)kosten en brengt deze in rekening. Meldt of de opdracht naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd en signaleert bijzonderheden.

h.          Administratie

Levert voor administratieve verwerking en facturering van opdrachten informatie tijdig op. Verstrekt het protocol van oplevering. Houdt zo nodig de klant-, technische en/of kostenadministratie bij.

i.          Positie van de functie                

 • Werkt voor een groot deel zelfstandig.
 • Werkt hiërarchisch onder leiding van de Teamleider
 • Ontvangt functioneel leiding van de teamleider en de afdeling planning e/o de capaciteitsmanager
 • Er wordt incidenteel leiding gegeven.
 • Kan gebruik maken van begeleiding door de vakcoach

 Opleidingen, skills en werkervaring

 • Kennis van ICT- en/of telecommunicatietechniek op MBO 3/4 niveau met minimaal 2 jaar ervaring.
 • Kennis van het toegewezen type installaties, netwerkelementen, (rand)apparatuur, benodigde materialen, hulpmiddelen en leveringscondities.
 • Kennis van installatie-, service- en beheermethoden/ technieken, technisch onderhoud en beheer, engineering (incl. programmeren/ testen) en daarmee samenhangende (Engelstalige) handboeken, documentatie en kwaliteitsvoorschriften.

In bezit van de volgende diploma’s en/of certificaten: (of de bereidheid deze te halen)

 • Patchherstel / HVD / KVD
 • TTG
 • NEN 3140
 • Stap 58
 • VCA
 • Infra / levering / service KPN
 • KPN EEN basis
 • Ervaring met / kennis van Office 365
 • Goede spreek-, luister en schrijfvaardigheid Nederlands en Engels
 • In bezit van geldige VOG
 • Gedragscompetenties en vaardigheden Sociale vaardigheid voor klantcontact over de installatie- en servicewerkzaamheden en interne afstemming.
 • Gesprekstechnieken en commerciële vaardigheid, plus affiniteit voor advisering van de klant over producten en diensten.

We gaan er vanuit dat iedereen over de volgende basis competenties beschikt:

 • Kwaliteitsgericht, klantgerichtheid, initiatief, samenwerking en leerbereidheid.

Voor deze functie verwachten we verder onderstaande competenties:

 • Technische Vaardigheden
 • Besluitvaardigheid                      
 • Flexibiliteit                                  
 • Zelfstandigheid              
 • Resultaatgerichtheid     
 • Ambitie                          
 • Stressbestendigheid                   
 • Doorzettingsvermogen 
 • Gespreksvaardigheid     
 • Luistervaardigheid                      

Fysieke aspecten           

Werkt binnen (klant locaties- en telecommunicatieruimten) en buiten (kabelverdeler). Weinig lopen en staan, weinig tillen en duwen. Soms in ongemakkelijke houding.  Af en toe zitten (ook achter beeldscherm).

Kans op letsel is gering aanwezig. Moet af en toe beschermende middelen dragen.

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx